Sponzorji

Generalni sponzor

Iščemo najracionalnejše rešitve
Na osnovi najnovejših tehnoloških rešitev in ob upoštevanju obstoječega stanja, geografskih, geoloških in demografskih posebnosti posameznega območja, poiščemo najbolj zmogljivo in stroškovno najugodnejšo idejno rešitev za vaše dostopovno omrežje.
Projektiramo in gradimo omrežja
Na osnovi naše ali vaše idejne rešitve sprojektiramo in zgradimo dostopovna omrežja, vključno. s pridobivanjem vseh potrebnih administrativnih dovoljenj in soglasij. Pri sprejemanju odločitev poleg kapitalskega stroška upoštevamo tudi stroške upravljanje infrastrukture na dolgi rok.
Upravljamo omrežja
Naš cilj je zagotavljanje učinkovite in zanesljive storitve odprtih (Open Access) širokopasovnih omrežij, preko katerih zaotavljamo nemoteno nudenje storitev končnim uporabnikom s strani ponudnikov storitev (Internet Service Providers).

Zlata sponzorja

Brinox je inovativno evropsko družinsko podjetje s 40-letno tradicijo specializacije na področju zagotavljanja hitrih, učinkovitih, cenovno konkurenčnih in za kompleksne probleme procesnih industrij ukrojenih rešitev na ključ. Njihova vizija je dolgoročno postati vodilni evropski ponudnik personaliziranih procesnih rešitev. Strokovno znanje in dolgoletne izkušnje njihovega ekspertnega tima so zagotovilo celostne ponudbe celotnih procesnih sistemov ali posameznih enot in komponent za farmacevtsko, kemično in živilsko-predelovalno industrijo.
HELLA KGaA Hueck & Co. je svetovno uveljavljeno, neodvisno družinsko podjetje z okrog 25.000 zaposlenimi na 70 lokacijah v več kot 30 državah. HELLA razvija in izdeluje izdelke in sisteme svetlobne opreme in elektronike za avtomobilsko industrijo ter upravlja eno največjih poprodajnih organizacij za avtomobilske dele, dodatno opremo, diagnostiko in storitve na svetu. Z več kot 3.800 ljudmi, zaposlenimi na področju razvoja in raziskav, je HELLA eden ključnih inovatorjev na tržišču. Poleg tega je koncern HELLA s prodajo v višini 4,4 milijard EUR v poslovnem letu 2010/11 eden od 50 najboljših dobaviteljev avtomobilske industrije na svetu in se uvršča med 100 največjih nemških industrijskih podjetij.

Srebrni sponzorji

Laboratorij za mikroelektroniko je aktiven na področjih raziskav, razvoja in izobraževanja v mikroelektroniki in mikrosistemih.
Termit d.d. je podjetje, ki na osnovi lastne surovinske baze kremenovega peska proizvaja naravne in sintetične nekovinske materiale. S svojim proizvodnim programom nudi rešitve in inovativne tehnologije za potrebe livarstva, gradbeništva in urejanja športnih objektov v Srednji in Jugovzhodni Evropi.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Poglavitni del njene dejavnosti predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji.
Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko razvija znanja potrebna za uspešnost industrije, ki mora biti konkurenčna in zagotavljati čim večjo dodano vrednost, in jih prenaša na študente. Odgovorna je za izvajanje študijskih smeri AVTOMATIKA na obeh prvostopenjskih programih, za smer AVTOMATIKA in INFORMATIKA na drugostopenjskem magistrskem študiju in za 9 predmetov doktorskega študija.

Bronasti sponzorji

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov
V Koroni se ukvarjajo z izzivi sodobne energetike; gradijo, obnavljajo in posodabljajo naprave, postroje in objekte v energetiki ter industriji. Avtomatizirajo procese in jih povezujemo z drugimi poslovnimi funkcijami v celovite, z informacijsko tehnologijo podprte sisteme za nadzor in vodenje.
Ericsson je svetovno vodilni ponudnik telekomunikacijske opreme in storitev mobilnim in fiksnim omrežnim operaterjem. Več kot 1000 omrežij v več kot 180 državah uporablja njihovo omrežno opremo in več kot 40 odstotkov svetovnega mobilnega prometa gre skozi Ericssonova omrežja.
Nuklearna elektrarna Krško zaokrožuje tri desetletja delovanja. V tem času so oblikovali kompetenten kolektiv, ki je visoko zavezan svojim ciljem in vrednotam varnostne kulture. Na podlagi znanja, neprestanega usposabljanja, varnosti obratovanja in obratovalne učinkovitosti uresničujejo optimističen pogled v prihodnost NEK.
Celtra offers the best and easiest way to create, traffic and track quality rich media mobile ads.
Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko (LTFE) je mlad in dinamičen kolektiv, ki se ukvarja z raziskavami, razvojem in izobraževanjem na področju IKT.
Podjetje Elektromarket d.o.o. iz Škofje Loke se ukvarja s prodajo elektromateriala na drobno in debelo.
Podjetje STRIP’s je hitro rastoče podjetje z nadpovprečno rastjo poslovnih prihodkov. Hitra rast obsega poslovanja omogoča konkurenčnost, inovativnost in fleksibilnost podjetja tako na slovenskem kot tudi na evropskem trgu. Kot OEM partner delujemo na področju bele tehnike, avtomobilske ter elektroindustrije.
Mestno kopališče Višnja Gora je kopališče z dolgoletno tradicijo in vsestransko ponudbo. Obsega kopališki park, kavarno in kamp. Veliki zunanji bazen je dolg 33 in širok 12 metrov. Tako poleg razposajenega počitniškega užitka omogoča 5 plavalnih stez. Za najbolj razposajene je nameščen tudi linearni tobogan. Trudijo se, da boste prijetno presenečeni nad namestitvijo in ponudbo njihove Kavarne. Dobrodošli so avtodomi, prikolice in vsi tipi šotorjenja.
LSO se ukvarja z radijskimi in optičnimi komunikacijami, pri čemer je njegovo delovanje osredotočeno predvsem na fizični nivo telekomunikacijskega omrežja. V laboratoriju trenutno potekajo raziskave prenosa sinhronizacijskega signala preko optičnega vlakna, novih generacij optičnega dostopovnega omrežja, prilagodljivih anten in naprednih radijskih vmesnikov za nove generacije mobilnih zvez vključno s satelitskimi zvezami za majhne satelite. LSO že 20 let redno organizira seminarje s področja optičnih in radijskih komunikacij, ki so prenos znanja iz univerze v slovensko industrijsko okolje.
Študentski svet fakultete zastopa vse študente na nivoju fakultete v zadevah, ki so povezane s študijskim procesom, z napredovanjem profesorjev ter določitvijo cen vpisnin in ostalih materialnih stroškov študija.
Elektro Gorenjska je podjetje, ki si neprestano prizadeva za razvoj, inovativnost ter okoljsko učinkovitost in prijaznost. Podjetje je imetnik treh standardov kakovosti: ISO 9001/2000, ISO14001/2004 in OHSAS 18001, ki jih vsako leto uspešno ponovno certificira. V letu 2011 je pridobilo tudi certifikat Družini prijazno podjetje. Sodeluje v procesih poslovne odličnosti (PRSPO) in je edino distribucijsko podjetje, ki se lahko pohvali s srebrnim priznanjem. Kakovostne storitve in aktivnosti, ki jih v družbi izvajajo že več kot 40 let, so s prihodom konkurence postale še očitnejše. Na prvem mestu je nemotena, zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo. Podjetje spremlja in aktivno sodeluje pri razvojnih projektih, ki predstavljajo gibalo prihodnosti, med njimi je zagotovo razvoj pametnih omrežij (SMART GRIDS) in ostalih podpornih aktivnosti.
Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko igra ključno vlogo pri oblikovanju obštudijskega življenja študentov elektrotehnike. Sredstva za organizacijo dogodkov zagotavlja ŠOU v Ljubljani, ŠOFE pa potem namenja sredstva za organiziranje in izvajanje programov interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva in informiranja.
Podjetje Marand Inženiring d.o.o. je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informacijske podpore poslovnih procesov. Njihova osnovna prednost je stalno izpopolnjevano lastno znanje in izkušnje, ki jim omogočajo, da lahko naročnikom ponudijo tako izdelke vodilnih svetovnih ponudnikov informacijskih tehnologij kot tudi lastne rešitve.
Podjetje Larting d.o.o. se ukvarja s prodajo, izvedbo in svetovanjem na področju ekologije.
INEA je vodilno slovensko podjetje na področju avtomatizacije, energetike in proizvodne informatike. Podjetje je leta 1987 ustanovil Institut Jožef Stefan (IJS) z namenom, da bi trajno delovala kot partner Instituta na področju vodenja industrijskih procesov in industrijske energetike.
Nudijo vam računalniške programe in celotne rešitve s področij nadzora vzdrževanja strojev in naprav, tehtalnih sistemov, označevanja in sledenja s črtno kodo in RFID, merilnih sistemov, planiranja in registracije delovnega časa ter rešitve po naročilu po vaših specifičnih potrebah.
Zastopamo tudi dansko programsko hišo NetOp A/S.
Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko – LMSE pokriva raziskave in razvoj polprevodniških struktur, (pametnih) senzorjev, aktuatorjev, mikro-elektro-mehanskih sistemov (MEMS) in njihove elektronike, od teoretičnih analiz do razvoja testnih struktur in elementov, njihove karakterizacije ter optimizacije.

Ostali sponzorji

   
 

Medijski sponzorji